Odzysk energii

Współczesne techniki budownicze coraz bardziej ukierunkowują się ku wprowadzaniu rozwiązań ekologicznych, czyli konstruowaniu budynków, w których możliwe będzie odzyskiwanie energii, zmniejszanie jej strat, czy minimalizowanie negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne. Działanie te mają bardzo pozytywny wydźwięk i skutki, jednak nie łudźmy się, że zapalnikiem do ich podjęcia były pobudki tylko ekologiczne i moralne. Okazuje się bowiem, że już od 2004 roku obowiązują w Polsce dyrektywy Parlamentu Europejskiego, które jasno określają, że budynki korzystające z dużych systemów klimatyzacyjnych i produkujące duże ilości ciepła przy równie dużym na nie zapotrzebowaniu, powinny być wyposażone w urządzenia do odzyskiwania energii i ponownego jej przetwarzania. Prawo polskie stale się zmienia pod względem dbania o ekologię i są to działania jak najbardziej pozytywne. Sceptyków w tej kwestii mogą przekonać korzyści finansowe, które płyną z zastosowania różnych metod odzyskiwania energii. W budownictwie można wykorzystywać wiele sposobów odzyskiwania energii i jej powtórnego używania, jednak najbardziej wydajne i opłacalne zdaje się pozyskiwanie energii cieplnej wytwarzanej właśnie przez wspomniane wyżej systemy klimatyzacyjne. Jeśli jej nie wykorzystamy, ciepłe powietrze zostanie bezpowrotnie wydalone do atmosfery. Nie przynosi to nam wówczas żadnych korzyści, wprost przeciwnie, gdyż oddziałuje negatywnie na środowisko. A wystarczy instalacja urządzeń, które w skoordynowany sposób zajmą się pobieraniem owego ciepła i przetworzą je ponownie na energię, która może być wykorzystana do zasilania klimatyzacja, czy na przykład podgrzewania wody sanitarnej. Systemy są ze sobą skoordynowane, wystarczy zainteresować się wyborem pomiędzy różnymi wymiennikami ciepła. Ostatnimi czasy popularne są chillery absorpcyjne i adsorpcyjne, a także systemy skojarzone, w których energia może być odzyskiwana z kilku źródeł jednocześnie i przerabiana na różne rodzaje zasilania. Pamiętajmy jednak także, że odzyskiwanie energii to nie tylko wymierne korzyści finansowe, ale również po prostu przestrzeganie polskiego prawa.

Brak możliwości komentowania.